Truma CP Plus foutmelding E517

Truma Combi 6 foutcode 507 – 516 – 517

Verhelpen van de fout 507 / 516 / 517 bij de Truma Combi gaskachel / boiler
(In de meeste gevallen is de gasfles te leeg)

  • Herstel de gastoevoer, bijvoorbeeld door een volle gasfles op het gassysteem aan te sluiten.
  • Bevestig of wis vervolgens de foutcode door het aantippen van de draai-/drukknop. Let daarbij op dat bij de eerste keer aantippen evt. alleen het achtergrondlicht van het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
  • Als er sprake is van een warmtevraag, dan start de verwarming vervolgens automatisch.

Opmerking:
Als de fout 507, 516 of 517 op het bedieningspaneel van de verwarming wordt weergegeven, helpt het niet om het bedieningspaneel uit- en weer in te schakelen. Daardoor wordt de fout niet gewist, maar wordt de verwarming gedurende 15 minuten geblokkeerd. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de fout 507, 516 of 517 vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

Verhelpen van de knipperende fout 507 – 516 – 517 (gastoevoer onderbroken)

De foutcode 507 – 516 of 517 knippert, omdat de verwarming van de Truma Combi 6 zich in een blokkeertijd van 15 minuten bevindt. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door het uitschakelen van het bedieningspaneel van de verwarming of omdat de 12 V stroomtoevoer van de verwarming onderbroken was. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de weergegeven fout vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

  • Wacht de 15 minuten blokkeertijd van de verwarming af. Schakel gedurende deze tijd het bedieningspaneel van de verwarming niet uit en onderbreek ook de stroomtoevoer niet.
  • Zodra de blokkeertijd van de verwarming is afgelopen, wordt de fout niet meer knipperend, maar permanent weergegeven. Hij kan nu zoals onder het vorige punt beschreven worden gewist.

Handleiding storing verhelpen

Bron Truma.de