Truma Combi 6 foutcode

Op het CP plus display van mijn Truma Combi kachel verschijnt een foutcode. Hoe interpreteer ik die?

Checklist fouten (kachel Combi Gas)

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#17 Zomerstand met leeg waterreservoir Verwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#18 Warmeluchttemperatuur overschreden:
– Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
– Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
Controle van de verschillende uitlaatopeningen
Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#21 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen

#24 Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 V Accu opladen
#29 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen
#42 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten.
#43 Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#44 Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 V Accu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#45 Geen 230 V bedrijfsspanning
Zekering 230 V defect
Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen
Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#112,
#121,
#122,
#202,
#211,
#212
Gasfles leeg
Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten
Gasdrukregelinstallatie bevroren
Aandeel butaan in de gasfles te hoog
Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht
Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen
Gastoevoer controleren en kranen openen
Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken
Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen
Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.
Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding
Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding
Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel

Checklist fouten (verwarming Combi Gas) vanaf bouwjaar 04/2018

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding
Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding
Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
#301,
#417
Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#302,
#418
Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 V Accu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#303,
#411
Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 V Accu opladen
#401 Zomerstand met leeg waterreservoir Verwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#402 Warmeluchttemperatuur overschreden:
– Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
– Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
– Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Controle van de verschillende uitlaatopeningen
– Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#407 Geen 230 V bedrijfsspanning
Zekering 230 V defect
Bedrijfsspanning 230 V herstellen
Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#408 Geen gastoevoer in mix mode Gastoevoer controleren Zie fout # 507 (In de mix mode blijft er elektrisch verwarmd worden)
#412 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten.
#419 Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
(In de mix mode blijft er op gas verwarmd worden)
#507,
#516,
#517
Gasfles leeg
Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten
Gasdrukregelinstallatie bevroren
Aandeel butaan in de gasfles te hoog
Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht
Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen
Gastoevoer controleren en kranen openen
Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken
Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen
Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.
Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#607 max. aantal resets fouten bereikt 15 minuten wachten en fouten resetten
#621 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen
Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#624 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen

Gedetailleerde info over de foutcodes, de oorzaken en het verhelpen ervan is te vinden in de gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding van de Truma CP plus.

Bron Truma.de