Truma Combi 6 foutcode

Op het CP plus display van mijn Truma Combi kachel verschijnt een foutcode. Hoe interpreteer ik die?

Checklist fouten (kachel Combi Gas)

FoutcodeOorzaakVerhelpen
#17Zomerstand met leeg waterreservoirVerwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#18Warmeluchttemperatuur overschreden:
– Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
– Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
Controle van de verschillende uitlaatopeningen
Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#21Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defectKabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen

#24Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 VAccu opladen
#29Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluitingDe stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen
#42Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar)Raam sluiten.
#43Overspanning > 16,4 VAccuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#44Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 VAccu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#45Geen 230 V bedrijfsspanning
Zekering 230 V defect
Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen
Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#112,
#121,
#122,
#202,
#211,
#212
Gasfles leeg
Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten
Gasdrukregelinstallatie bevroren
Aandeel butaan in de gasfles te hoog
Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht
Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen
Gastoevoer controleren en kranen openen
Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken
Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen
Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.
Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#255De verwarming heeft geen 12 V voeding
Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding
Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel

Checklist fouten (verwarming Combi Gas) vanaf bouwjaar 04/2018

FoutcodeOorzaakVerhelpen
#255De verwarming heeft geen 12 V voeding
Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding
Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
#301,
#417
Overspanning > 16,4 VAccuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#302,
#418
Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 VAccu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#303,
#411
Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 VAccu opladen
#401Zomerstand met leeg waterreservoirVerwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#402Warmeluchttemperatuur overschreden:
– Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
– Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
– Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
– Controle van de verschillende uitlaatopeningen
– Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#407Geen 230 V bedrijfsspanning
Zekering 230 V defect
Bedrijfsspanning 230 V herstellen
Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#408Geen gastoevoer in mix modeGastoevoer controleren Zie fout # 507 (In de mix mode blijft er elektrisch verwarmd worden)
#412Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar)Raam sluiten.
#419Oververhittingsbeveiliging is geactiveerdOververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
(In de mix mode blijft er op gas verwarmd worden)
#507,
#516,
#517
Gasfles leeg
Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten
Gasdrukregelinstallatie bevroren
Aandeel butaan in de gasfles te hoog
Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht
Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen
Gastoevoer controleren en kranen openen
Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken
Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen
Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.
Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#607max. aantal resets fouten bereikt15 minuten wachten en fouten resetten
#621Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defectKabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen
Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#624Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluitingDe stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen

Gedetailleerde info over de foutcodes, de oorzaken en het verhelpen ervan is te vinden in de gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding van de Truma CP plus.

Bron Truma.de